Instrukcja dołączenia do szkolenia:

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu jutrzejszym tj. 4 czerwca 2020 r. w godzinach 13:30 – 15:00, w formie zdalnej (Webex). Zalogowanie do platformy będzie możliwe najwcześniej 60 min przed szkoleniem tj. jutro od godziny 12:30. Prosimy zatem spróbować zalogować się i pobrać wymaganą wtyczkę odpowiednio wcześnie, tak aby w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych możliwe było udzielenie Państwu pomocy w tym zakresie.

Aby dołączyć do szkolenia należy:

2.

Podać swoje imię, nazwisko oraz wprowadzić adres e-mail.

3.

Nacisnąć “Join Meeting”.

4.

Kliknąć “Run a temporaryapplication”, następnie “Uruchom” na dolnym pasku.

5.

W celu połączenia audio wybierz odpowiednie źródło dźwięku, a następnie „Connect Audio and Video”.