QUIZ

Quiz dla pracowników Holmes Place

z przeprowadzonego w dniu 4 czerwca 20202 r. webinarium w zakresie compliance kryzysowego

Instrukcja:

Quiz składa się z 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Pod każdym pytaniem znajdują się trzy odpowiedzi ABC, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

Twoje imię i nazwisko: *

Klub: *

Twoje stanowisko: *

Osobom z grup wysokiego ryzyka (w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiącym na choroby przewlekłe, w tym otyłość) należy: *

Przed rozpoczęciem pracy: *

Podczas kaszlu i kichania: *

Myj ręce: *

Należy dezynfekować: *

Blat recepcyjny: *

Liczba klientów w pomieszczeniach siłowni/ klubu fitness powinna być ograniczona do 1 osoby na: *

Bezpieczna odległość pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness powinna wynosić: *

Używanie w pracy maseczki lub przyłbicy ochronnej: *

Klienta, który w sposób rażący narusza zasady bezpieczeństwa należy: *

Sprawdzenie temperatury każdorazowo przed wejściem do klubu: *

Po przyjściu do pracy: *

Witając kolegę z pracy: *

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika: *

Osoba, która chce skorzystać z oferty klubu fitness/ siłowni ma wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie i trudności w oddychaniu: *

Jeżeli osoba podejrzana o zarażenie znajduje się na terenie obiektu, należy: *

Podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości lub naruszenia Norm COVID-19 może być zgłoszone: *

Skargi, wnioski oraz nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem Norm COVID-19: *

W przypadku niezapowiedzianej kontroli przedstawicieli organów sanitarnych: *

Podczas kontroli organu sanitarnego, pracownicy: *