Informacja o udostępnieniu Planu Połączenia
(art. 500 §2 i §21 KSH)

Informacja o udostępnieniu Planu Połączenia
(art. 500 §2 i §21 KSH)

Zarząd Medicover Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000221325, niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, że w dniu 21 marca 2023 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Medicover Fitness sp. z o.o. oraz Well Fitness sp. z o.o. W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 500 §2 i §21 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia powyżej wskazanych spółek.

Zarząd Medicover Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000221325, niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, że w dniu 21 marca 2023 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Medicover Fitness sp. z o.o. oraz Well Fitness sp. z o.o. W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 500 §2 i §21 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia powyżej wskazanych spółek.