Szanowna/y Pani/e,

Zgodnie z warunkami określonymi w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Członkowskich, informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpi waloryzacja cen usługi członkostwa w klubie Holmes Place prowadzoną przez Medicover Fitness Sp. z o.o.  (ex. Holmes Place Poland Sp.z o.o.) na podstawie pkt. II.6.

 1. Holmes Place ma prawo raz w roku do zmiany wysokości opłaty członkowskiej w następujących przypadkach:
  • podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT),
  • wprowadzenia innych nowych podatków lub obowiązków prawnych, w tym sanitarnych,
  • wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie ze wskaźnikiem ogłaszanym przez Główny Urząd Statystyczny dla inflacji średniorocznej,

o ile w ww. przypadkach  wykonanie Umowy będzie powodowało po stronie Holmes Place zwiększenie kosztów wykonania Umowy na rzecz Członka Klubu, z uwzględnieniem pkt. 7 i pkt. 10 poniżej.

Waloryzacja nastąpi w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  publikowany przez GUS. Wskaźnik został opublikowany w dniu 31.08.2021 roku i wyniósł 5,4%.

W związku z powyższym średnia kwota miesięcznej opłaty członkowskiej wzrośnie o kwotę 18 zł.

Opłaty zostaną automatycznie podwyższone z dn. 01.01.2022 r.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z klubem pod nr tel. (22) 123 91 31 lub z Państwa Opiekunem.

Z poważaniem,
Anna Bogucka
COO Medicover Fitness Sp. zo .o.

Szanowna/y Pani/e,

Zgodnie z warunkami określonymi w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Członkowskich, informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpi waloryzacja cen usługi członkostwa w klubie Holmes Place prowadzoną przez Medicover Fitness Sp. z o.o.  (ex. Holmes Place Poland Sp.z o.o.) na podstawie pkt. II.6.

 1. Holmes Place ma prawo raz w roku do zmiany wysokości opłaty członkowskiej w następujących przypadkach:
  • podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT),
  • wprowadzenia innych nowych podatków lub obowiązków prawnych, w tym sanitarnych,
  • wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie ze wskaźnikiem ogłaszanym przez Główny Urząd Statystyczny dla inflacji średniorocznej,

o ile w ww. przypadkach  wykonanie Umowy będzie powodowało po stronie Holmes Place zwiększenie kosztów wykonania Umowy na rzecz Członka Klubu, z uwzględnieniem pkt. 7 i pkt. 10 poniżej.

Waloryzacja nastąpi w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  publikowany przez GUS. Wskaźnik został opublikowany w dniu 31.08.2021 roku i wyniósł 5,4%.

W związku z powyższym średnia kwota miesięcznej opłaty członkowskiej wzrośnie o kwotę 18 zł.

Opłaty zostaną automatycznie podwyższone z dn. 01.01.2022 r.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z klubem pod nr tel. (22) 123 91 31 lub z Państwa Opiekunem.

Z poważaniem,
Anna Bogucka
COO Medicover Fitness Sp. zo .o.