GODZINY OTWARCIA KLUBU 1 I 3 MAJA 2023

CLUB OPENING HOURS ON MAY 1 – 3, 2023

1.05.2023 10:00 – 18:00 ZAJĘCIA GRUPOWE ODWOŁANE/ GROUP CLASSES CANCELED

2.05.2023 06:00 – 23:00 ZAJĘCIA GRUPOWE WEDŁUG GRAFIKU/ GROUP CLASSES ACCORDING TO THE SCHEDULE

3.05.2023 10:00 – 18:00 ZAJĘCIA GRUPOWE ODWOŁANE/ GROUP CLASSES CANCELED

PAMIĘTAJ, ABY OPUŚCIĆ BASEN 30 MINUT PRZEZ ZAMKNIĘCIEM KLUBU.

REMEMBER TO LEAVE THE POOL 30 MINUTES BEFORE CLOSING THE CLUB.