Wypełnij formularz i odbierz swoje zaproszenie do klubu Holmes Place Premium Hilton.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Holmes Place Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 63, w celu przedstawienia oferty marketingowej klubu. Zostałam/zostałem poinformowany, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@holmesplace.pl

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail przesyłanych przez Holmes Place Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 63, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Holmes Place Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 63 na podany przeze mnie numer telefonu w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

  Klauzula informacyjna – w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

  Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO” informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Holmes Place Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 63; 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce jest Pani Marta Marciniak, adres e-mail: iodo@holmesplace.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO); 4) Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak: (dostawcy usług IT, hostingu poczty) oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę; b) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia tych danych; c) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przekazania informacji marketingowych dotyczących Klubu; e) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.