Kochani,

Coraz większymi krokami zbliżamy się do ponownego otwarcia. Jak zapewne wiecie, otwarcie klubów fitness planowane jest w IV etapie odmrażania gospodarki, zatem jeśli nie nastąpi nieoczekiwana zmiana planów ze strony Rządu, kluby powinny zostać otwarte 1 czerwca 2020. Nie ma niestety pewności czy od razu po otwarciu klubów będzie zgoda Rządu na uruchomienie wszystkich stref, jak na przykład strefy basenowej albo zajęć grupowych fitness.

Aktualnie jesteśmy na etapie intensywnych przygotowań do waszego powrotu i powrotu Klubowiczów. Przygotowujemy oznakowanie oraz informacje, które zostaną umieszczone w przestrzeni klubów. Myślą przewodnią jest

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO.

W przyszłym tygodniu każdy Pracownik otrzyma spis procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny, które będą obowiązywały w klubach po otwarciu. Znajomość ich jest ogromnie ważna, więc każdy z Was zostanie poproszony o wypełnienie krótkiego testu wiedzy z tego tematu.

Chcielibyśmy również bardzo podziękować wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w tworzeniu grupy i społeczności HOME PLACE POALND. Wiemy, że wymagało to od Was wiele pracy, przekroczenia pewnych granic i dużo odwagi. Mamy nadzieję, że będziemy ten czas wspominać mimo wszystko „na wesoło”, a ten filmik niech będzie małą pamiątką.

Dziękujemy! Jesteście wspaniali

Anna Bogucka