KLAUZULA INFORMACYJNA – dla byłych Klubowiczów

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest WELL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: WELL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław
 • przez e-mail: rodo@holmesplace.pl

 

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na:
  • identyfikacji Ciebie jako osoby korzystającej z naszych usług,
  • rozpatrywaniu zgłoszeń w tym dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w obszarze finansowo – księgowym.

 

 3. Źródło i kategorie przetwarzanych danych

W większości przypadków Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, jednak może zdarzyć się, że posiadamy Twoje dane od Twojego pracodawcy, lub innego podmiotu, który finansował korzystanie z naszych usług.
Możemy przetwarzać Twoje: dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe, dane finansowe dotyczące płatności i zobowiązań.

 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

 • po zakończeniu korzystania z naszych usług do czasu przedawnienia roszczeń z umowy
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu

 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane możemy przekazać podmiotom, które świadczą na naszą rzecz różnego rodzaju usługi, w tym w szczególności: w zakresie IT, hostingu, rachunkowości czy consultingu. Takie podmioty mogą przetwarzać Twoje dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1)

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7. Obowiązek podania danych

Podanie danych było dobrowolne.

 

Premium Hotel
Hilton

ul. Grzybowska 63, Warszawa

Holmes Place Premium
OVO

ul. Podwale 83, Wrocław