PL   I   EN

Drogi Klubowiczu,

 Informujemy, że w związku z wydanym w dniu 29.11.2021 Rozporządzeniem Rady Ministrów, od 01.12.2021 na terenie klubu będzie mogło przebywać łącznie 233 osoby w tym samym czasie. Do wymienionego wyżej limitu nie będą wliczały się osoby, które okażą pracownikowi ważny Unijny Certyfikat Covid.

Jednocześnie przypominamy, iż na terenie klubu obowiązuje:

  1. nakaz noszenia maseczki w częściach wspólnych (nie dotyczy siłowni oraz basenu)
  2. bezdotykowe check’owanie karty klubowej w recepcji
  3. pomiar temperatury przy recepcji klubu

Prosimy o przestrzeganie wyżej wymienionych zasad.

 Zespół Holmes Place

 

Dear Club Member,

 Please be advised that due to the Regulation of the Council of Ministers issued on 29/11/2021, from 01/12/2021 a total of 233 people will be allowed to stay at the club at the same time. The above-mentioned limit will not include persons who present the employee with a valid EU Covid Certificate.

At the same time, we would like to remind you that the following applies on the club premises:

  1. an order to wear a mask in the common areas (not applicable to the gym and swimming pool)
  2. non-contact check of the club card at the reception
  3. temperature measurement at the club’s reception

    Please respect the above-mentioned rules.

     Holmes Place Team